دیوار افغانستان/محلی برای نشر رایگان اعلانات شما در اینترنت

می خواهید موتر خود را بفروشید؟ به دنبال خانه کرایی با قیمت مناسب هستید؟ می خواهید لپتاپ‌تان را با یک مودل جدید تبادله کنید؟ مبایل‌تان را بردارید، به وبسایت دیوار بیایید و به طور رایگان اعلان نشر دهید.

علاوه بر وبسایت، می توانید اپلیکیشن دیوار را روی مبایل های اندرویدی، آیفون و آیپد نیز داشته باشید.

برای مشاهده کردن اعلانات دیگران، لطفا ولایت خود را از لست ولایات انتخاب کنید.