ضروریات خرد و کلان شما در دیوار افغانستان

در وبسایت و اپلیکیشن دیوار افغانستان، می توانید از اعلانات مربوط به تمام ضروریات خود به شمول اجناس و خدمات متنوع، به رایگان دیدن نمایید. فاصله شما با ضروریات‌تان به اندازه فاصله شما تا موبایل‌تان است.

اعلانات شما در دیوار

ولایت خود را انتخاب کنید، با کلیک بر روی «+» اعلان نشر کنید. نشر اعلان در دیوار افغانستان بسیار سریع و آسان است.

برای نشر اعلان، کافی است با موبایل خود عکسی از اجناس‌تان بگیرید و معلومات و شماره تماس خود را درج کنید تا کاربران پرشمار دیوار اعلانات شما را دیده و با شما به تماس شوند. کاربران بر اساس ولایت محل باشنده گی، بسیار راحت با شما ارتباط برقرار می کنند.

خرید و فروش بدون واسطه

پس از پیدا کردن اجناس و یا خدمات مورد نظر، کاربران مستقیم با هم در تماس شده و  بدون هیچ واسط ای معامله خواهند کرد.

قابل یادآوری است که در این نوع خرید و فروش، دیوار مسوولیت نداشته و جنبه های امنیتی به عهده خود کاربران می باشد.