تماس با ما

اگر پیشنهاد یا نقدی دارید یا می‌خواهید ما را از وجود مشکلی در سیستم دیوار افغانستان آگاه سازید، با ما تماس بگیرید تا مشکل دیوار را رفع سازیم. 

به این منظور می‌توانید از صفحهٔ پشتبانی (حمایوی) دیوار افغانستان استفاده کنید.