دستگاه

۲۵ هفته پیش

ترانس ٤٥٠٠

۲۵ هفته پیش
ترانس ٤٥٠٠|صنعتی|هرات|دیوار

دستگاه Rework BGA

۲۷ هفته پیش
دستگاه Rework BGA|صنعتی|هرات|دیوار

ترانس

۲۷ هفته پیش
ترانس|صنعتی|هرات|دیوار

ماشین چیپس

۲۷ هفته پیش
ماشین چیپس|صنعتی|هرات|دیوار

ترانس ٥٠٠٠

۲۸ هفته پیش
ترانس ٥٠٠٠|صنعتی|هرات|دیوار

ماشین شیر دوشی

۲۹ هفته پیش
ماشین شیر دوشی|صنعتی|هرات|دیوار

خوردکن و جوسر پلپر

۳۰ هفته پیش
خوردکن و جوسر پلپر|صنعتی|هرات|دیوار

کمپرسور هوا یا دبه هوا فروشی

۳۱ هفته پیش
کمپرسور هوا  یا دبه هوا فروشی|صنعتی|هرات|دیوار

کمپرسور باد ایرانی و کاملاً نو

۳۱ هفته پیش
کمپرسور باد ایرانی و کاملاً نو|صنعتی|هرات|دیوار

کمپرسور باد. یا دبه هوا نونو

۳۱ هفته پیش
کمپرسور باد. یا دبه هوا نونو|صنعتی|هرات|دیوار

کمپرسور هوا یا پمپ باد

۳۲ هفته پیش

تولید سیلیفون

۳۲ هفته پیش
تولید سیلیفون|صنعتی|هرات|دیوار

تولید کارتن

۳۲ هفته پیش
تولید کارتن|صنعتی|هرات|دیوار

تسمه کش وتسمه های بسته بندی

۳۲ هفته پیش
تسمه کش وتسمه های بسته بندی|صنعتی|هرات|دیوار

فروشی دستگاه تولید پلاستیک

۳۳ هفته پیش

کمپرسور هوا ایرانی نونو...دبه هوا به قول هراتی ها.

۳۳ هفته پیش
کمپرسور هوا ایرانی نونو...دبه هوا به قول هراتی ها.|صنعتی|هرات|دیوار

تعمیرات دیزل ژنراتور های برق حمیدالله محمدی

۳۴ هفته پیش
تعمیرات دیزل ژنراتور های برق حمیدالله محمدی|صنعتی|هرات|دیوار

دستگاه جوش (اینورتر)ایرانی200

۳۴ هفته پیش

فروش لوازم صنعتی

۳۵ هفته پیش
فروش لوازم صنعتی|صنعتی|هرات|دیوار

چندپایه دستگاه نجاری

۳۵ هفته پیش

فروش‌قفس‌مرغ تخمگذار وگوشتی وبودنه

۳۵ هفته پیش
فروش‌قفس‌مرغ تخمگذار وگوشتی وبودنه|صنعتی|هرات|دیوار

جرانتور 5500 صفر بدون کار کرده

۳۵ هفته پیش
جرانتور 5500 صفر بدون کار کرده|صنعتی|هرات|دیوار

دستگاه جوجه کشی

۳۵ هفته پیش
دستگاه جوجه کشی|صنعتی|هرات|دیوار