آگهی مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی های مشابه در پایین آمده است.

شهرک امیدسبز(حاجی نبی)

۶ هفته پیش

یک تعمیر نیمه کاره

۲۳ هفته پیش
یک تعمیر نیمه کاره|خانه و ویلا|کابل|دیوار

سرک چهارقلا،ایستادگاه مدرسه

۲۳ هفته پیش

چهارقلعه چهاردهی

۲۴ هفته پیش
چهارقلعه چهاردهی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی در خواجه بغرا

۲۴ هفته پیش
خانه فروشی در خواجه بغرا|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی

۲۴ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی توافقی

۲۴ هفته پیش

یک دربندحویلی فروشی

۲۴ هفته پیش

سمت جنوب شرق کابل شیوکی

۲۵ هفته پیش
سمت جنوب شرق کابل شیوکی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

7 بسوه چهلستون

۲۶ هفته پیش
7 بسوه چهلستون|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی دارای سه اطاق

۲۶ هفته پیش

خانه فروشی

۲۶ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی عاجل

۲۶ هفته پیش
خانه فروشی عاجل|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی

۲۶ هفته پیش
خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

دومنزله نوسازبرچی

۲۶ هفته پیش
دومنزله نوسازبرچی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

200 متری سرک عمومی

۲۷ هفته پیش

کوته بلندی

۲۷ هفته پیش

حویلی فروشی

۲۷ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی

۲۷ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه ی فروشی واقع کوته سنگی

۲۸ هفته پیش
خانه ی فروشی واقع کوته سنگی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

طرف قرغه

۲۸ هفته پیش

100 متر به سوپر ماریکیت

۲۸ هفته پیش
100 متر به سوپر ماریکیت|خانه و ویلا|کابل|دیوار

4بسوه

۲۸ هفته پیش

خانه فروشی

۲۸ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار