آگهی مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی های مشابه در پایین آمده است.

شهرک امیدسبز(حاجی نبی)

۱۰ هفته پیش

یک تعمیر نیمه کاره

۲۸ هفته پیش
یک تعمیر نیمه کاره|خانه و ویلا|کابل|دیوار

سرک چهارقلا،ایستادگاه مدرسه

۲۸ هفته پیش

چهارقلعه چهاردهی

۲۹ هفته پیش
چهارقلعه چهاردهی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی در خواجه بغرا

۲۹ هفته پیش
خانه فروشی در خواجه بغرا|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی

۲۹ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی توافقی

۲۹ هفته پیش

یک دربندحویلی فروشی

۲۹ هفته پیش

سمت جنوب شرق کابل شیوکی

۳۰ هفته پیش
سمت جنوب شرق کابل شیوکی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

7 بسوه چهلستون

۳۰ هفته پیش
7 بسوه چهلستون|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی دارای سه اطاق

۳۱ هفته پیش

خانه فروشی

۳۱ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی عاجل

۳۱ هفته پیش
خانه فروشی عاجل|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی

۳۱ هفته پیش
خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

دومنزله نوسازبرچی

۳۱ هفته پیش
دومنزله نوسازبرچی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

200 متری سرک عمومی

۳۲ هفته پیش

کوته بلندی

۳۲ هفته پیش

حویلی فروشی

۳۲ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی

۳۲ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه ی فروشی واقع کوته سنگی

۳۲ هفته پیش
خانه ی فروشی واقع کوته سنگی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

طرف قرغه

۳۲ هفته پیش

100 متر به سوپر ماریکیت

۳۲ هفته پیش
100 متر به سوپر ماریکیت|خانه و ویلا|کابل|دیوار

4بسوه

۳۳ هفته پیش

خانه فروشی

۳۳ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار