آگهی مورد نظر دیگر در سایت وجود ندارد، آگهی های مشابه در پایین آمده است.

4 ونیم بیسوه وزیر آباد

۵ روز پیش

یک و نیم بیسوه /ناحیه ششم کابل

۲ هفته پیش

خانه 75 متری واقع در ننله

۳ هفته پیش

بادام باغ

۳ هفته پیش

یک تعمیر نیمه کاره

۱۵ هفته پیش
یک تعمیر نیمه کاره|خانه و ویلا|کابل|دیوار

سرک چهارقلا،ایستادگاه مدرسه

۱۵ هفته پیش

چهارقلعه چهاردهی

۱۶ هفته پیش
چهارقلعه چهاردهی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی در خواجه بغرا

۱۶ هفته پیش
خانه فروشی در خواجه بغرا|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی

۱۶ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی توافقی

۱۶ هفته پیش

یک دربندحویلی فروشی

۱۶ هفته پیش

سمت جنوب شرق کابل شیوکی

۱۷ هفته پیش
سمت جنوب شرق کابل شیوکی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

7 بسوه چهلستون

۱۸ هفته پیش
7 بسوه چهلستون|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی دارای سه اطاق

۱۸ هفته پیش

خانه فروشی

۱۸ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی عاجل

۱۸ هفته پیش
خانه فروشی عاجل|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی

۱۸ هفته پیش
خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

دومنزله نوسازبرچی

۱۸ هفته پیش
دومنزله نوسازبرچی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

200 متری سرک عمومی

۱۹ هفته پیش

کوته بلندی

۱۹ هفته پیش

حویلی فروشی

۱۹ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی

۲۰ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه ی فروشی واقع کوته سنگی

۲۰ هفته پیش
خانه ی فروشی واقع کوته سنگی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

طرف قرغه

۲۰ هفته پیش