در قصبه خانه سازی

هفتهٔ پیش

حویلی فروشی در سرک دارالمان

۳ هفته پیش
حویلی فروشی در سرک دارالمان|آپارتمان|کابل|دیوار

سه اطاقه فروشی‌!

۳ هفته پیش
سه اطاقه  فروشی‌!|آپارتمان|کابل|دیوار

آپارتمان ها محمد جان پلازا

۳ هفته پیش
آپارتمان ها محمد جان پلازا|آپارتمان|کابل|دیوار

پروژه شهرآرا

۳ هفته پیش
پروژه شهرآرا|آپارتمان|کابل|دیوار

سه منزل فروشی

۴ هفته پیش

در دشت برچی و یا هم کوته سنگی

۷ هفته پیش

یک آپارتمان فروشی در شهرک آریا

۷ هفته پیش

شهرک سلیم کاروان

۸ هفته پیش
شهرک سلیم کاروان|آپارتمان|کابل|دیوار

آپارتمان فروشی ده طبقه

۸ هفته پیش
آپارتمان فروشی ده طبقه|آپارتمان|کابل|دیوار

شهرک داوودخان

۱۰ هفته پیش
شهرک داوودخان|آپارتمان|کابل|دیوار

چهاراهی قمبر

۱۰ هفته پیش
چهاراهی قمبر|آپارتمان|کابل|دیوار

خانه فروشی

۱۰ هفته پیش
خانه فروشی|آپارتمان|کابل|دیوار

دشت برچی قلعه ناظر

۱۱ هفته پیش

مکرویان اول

۱۲ هفته پیش

اپارتمان های فروشی مدرن

۱۲ هفته پیش
اپارتمان های فروشی مدرن|آپارتمان|کابل|دیوار

۲ اتاقه ۳ اتاقه ۴ اتاقه

۱۲ هفته پیش
۲ اتاقه ۳ اتاقه ۴ اتاقه|آپارتمان|کابل|دیوار

چهلستون

۱۴ هفته پیش
چهلستون|آپارتمان|کابل|دیوار

مقابل مکرویان کهنه ناحیه ١٦

۱۴ هفته پیش

فروش آپارتمان عاجل

۱۵ هفته پیش
فروش آپارتمان عاجل|آپارتمان|کابل|دیوار

ناحیه سوم

۱۵ هفته پیش
ناحیه سوم|آپارتمان|کابل|دیوار

شهرک اریا

۱۵ هفته پیش
شهرک اریا|آپارتمان|کابل|دیوار

کلوله پشته

۱۵ هفته پیش
کلوله پشته|آپارتمان|کابل|دیوار

باید دیده کنید

۱۵ هفته پیش
باید دیده کنید|آپارتمان|کابل|دیوار