2عدد قالین 9متر هرکدامش 17000افغانی کاملا نو است

هفتهٔ پیش
2عدد قالین 9متر هرکدامش 17000افغانی کاملا نو است|قالین و گلیم|کابل|دیوار

سلام همه چیزخانه بفروش میرسد

هفتهٔ پیش
سلام همه چیزخانه بفروش میرسد|قالین و گلیم|کابل|دیوار

۴ عدد فرش بسیار نو

۱۷ هفته پیش
۴ عدد فرش بسیار نو|قالین و گلیم|کابل|دیوار

قالین ۷۰۰شانه تراکم ۲۵۵۰ و۳۰۰۰

۱۹ هفته پیش
قالین  ۷۰۰شانه تراکم ۲۵۵۰ و۳۰۰۰|قالین و گلیم|کابل|دیوار

یک عدد قالین 1700 شانه ایرانی

۲۰ هفته پیش
یک عدد قالین 1700 شانه ایرانی|قالین و گلیم|کابل|دیوار

قالین ترکى ١٢متره درجه اول ٢دانه

۲۱ هفته پیش
قالین ترکى ١٢متره درجه اول ٢دانه|قالین و گلیم|کابل|دیوار

فرش ترکی درجه اول

۲۲ هفته پیش
فرش ترکی درجه اول|قالین و گلیم|کابل|دیوار

قالین ترکی ۱۲ متره مستعمل

۲۳ هفته پیش
قالین ترکی ۱۲ متره مستعمل|قالین و گلیم|کابل|دیوار

قالین ترکی ۱۲ متره نوع ترکی

۲۳ هفته پیش
قالین ترکی ۱۲ متره نوع ترکی|قالین و گلیم|کابل|دیوار

قالین ترکی 9 متره

۲۷ هفته پیش
قالین ترکی 9 متره|قالین و گلیم|کابل|دیوار

قالین 9 متره ایرانی اول

۲۷ هفته پیش
قالین 9 متره ایرانی اول|قالین و گلیم|کابل|دیوار

قالین وطنی یک چوره آدرس کابل مکریان

۲۷ هفته پیش
قالین وطنی یک چوره آدرس کابل مکریان|قالین و گلیم|کابل|دیوار

شش بالشت شش دوشک وشش بالشت لوله

۲۸ هفته پیش
شش بالشت شش دوشک وشش بالشت لوله|قالین و گلیم|کابل|دیوار

قالین اصیل کندزی

۲۹ هفته پیش
قالین اصیل  کندزی|قالین و گلیم|کابل|دیوار

قالین 9 متره ترکی

۲۹ هفته پیش
قالین 9 متره ترکی|قالین و گلیم|کابل|دیوار

قالین 9 متره

۲۹ هفته پیش
قالین 9 متره|قالین و گلیم|کابل|دیوار

قالین ترکی فرروشی

۲۹ هفته پیش
قالین ترکی فرروشی|قالین و گلیم|کابل|دیوار

قالین 1000 شانه

۳۱ هفته پیش
قالین 1000 شانه|قالین و گلیم|کابل|دیوار