تبدیلی اپارتمانهای دو اطاقه به سه اطاقه.

هفتهٔ پیش
تبدیلی اپارتمانهای دو اطاقه به سه اطاقه.|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

برق کشی

۲ هفته پیش
برق کشی|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

شرکت خوازه فلزی (داربست فلزی )

۲ هفته پیش
شرکت خوازه فلزی (داربست فلزی )|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

درخشان یو پی وی سی

۲۲ هفته پیش
درخشان یو پی وی سی|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

پرزه های اصلی جاپانی صرف،لندکروزر'فرونر وغیره.

۲۲ هفته پیش
پرزه های اصلی جاپانی صرف،لندکروزر'فرونر وغیره.|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

آبمیوه ممتاز هرات

۲۲ هفته پیش
آبمیوه ممتاز هرات|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

فلزکار

۲۳ هفته پیش

ورکشاپ ایرکندیشن

۲۳ هفته پیش
ورکشاپ ایرکندیشن|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

سونا

۲۴ هفته پیش
سونا|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

دستگاه نلدوانی سیار انجینر عبدالله.

۲۴ هفته پیش
دستگاه نلدوانی سیار  انجینر عبدالله.|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

رابیس کاری مصطفی سعادتی

۲۴ هفته پیش
رابیس کاری مصطفی سعادتی|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

معلم خانگی از تبقه اناس

۲۴ هفته پیش

به آشپز ضرورت دارم

۲۴ هفته پیش

شرکت ساختمانی وطن دوست

۲۵ هفته پیش
شرکت ساختمانی وطن دوست|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

به یکتن کارگر مسلکی چپلی کباب ضرورت است.

۲۵ هفته پیش
به یکتن کارگر مسلکی چپلی کباب ضرورت است.|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

ضرورت به یکتن کارگر برگر و سوپ

۲۵ هفته پیش
ضرورت به یکتن کارگر برگر و سوپ|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

آذین چرم نوار پشت فرش موبل کفش

۲۶ هفته پیش
آذین چرم  نوار پشت فرش موبل کفش|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

فابریکه چپس ، سلنتی و شورمه برای فروش

۲۶ هفته پیش

خدمات ایرکندیشن

۲۶ هفته پیش
خدمات ایرکندیشن|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

استاد خانگی

۲۶ هفته پیش

خیاط زنانه دوز ماهر جهت کار در عراق

۲۷ هفته پیش

عیار دیش آنتن (یاهست، هاتبرد، یوتلست ۷ و...)

۲۷ هفته پیش
عیار دیش آنتن (یاهست، هاتبرد، یوتلست ۷ و...)|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

اعلان کاریابی

۲۷ هفته پیش
اعلان کاریابی|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

ضرورت کارڰر بہ چاى خانہ

۲۷ هفته پیش