فابریکه تولیدی چپس برای فروش

۱۵ ساعت پیش
فابریکه تولیدی چپس برای فروش|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

خدمات پاک کاری بلند منزل های بدون خوزه

۴ روز پیش
خدمات پاک کاری بلند منزل های بدون خوزه|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

نصب و عیار دیش آنتن درسراسر کندز

هفتهٔ پیش
نصب و عیار دیش آنتن درسراسر کندز|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

کمره های امنیتی با دوسال ضمانت

۲ هفته پیش

شرکت ساختمانی رسولی

۴ هفته پیش
شرکت ساختمانی رسولی|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

درخشان یو پی وی سی

۹ هفته پیش
درخشان یو پی وی سی|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

پرزه های اصلی جاپانی صرف،لندکروزر'فرونر وغیره.

۹ هفته پیش
پرزه های اصلی جاپانی صرف،لندکروزر'فرونر وغیره.|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

آبمیوه ممتاز هرات

۹ هفته پیش
آبمیوه ممتاز هرات|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

فلزکار

۹ هفته پیش

ورکشاپ ایرکندیشن

۱۰ هفته پیش
ورکشاپ ایرکندیشن|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

سونا

۱۱ هفته پیش
سونا|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

دستگاه نلدوانی سیار انجینر عبدالله.

۱۱ هفته پیش
دستگاه نلدوانی سیار  انجینر عبدالله.|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

رابیس کاری مصطفی سعادتی

۱۱ هفته پیش
رابیس کاری مصطفی سعادتی|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

معلم خانگی از تبقه اناس

۱۱ هفته پیش

به آشپز ضرورت دارم

۱۱ هفته پیش

شرکت ساختمانی وطن دوست

۱۱ هفته پیش
شرکت ساختمانی وطن دوست|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

به یکتن کارگر مسلکی چپلی کباب ضرورت است.

۱۲ هفته پیش
به یکتن کارگر مسلکی چپلی کباب ضرورت است.|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

ضرورت به یکتن کارگر برگر و سوپ

۱۲ هفته پیش
ضرورت به یکتن کارگر برگر و سوپ|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

آذین چرم نوار پشت فرش موبل کفش

۱۲ هفته پیش
آذین چرم  نوار پشت فرش موبل کفش|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

فابریکه چپس ، سلنتی و شورمه برای فروش

۱۳ هفته پیش

خدمات ایرکندیشن

۱۳ هفته پیش
خدمات ایرکندیشن|پیشه و مهارت|کابل|دیوار

استاد خانگی

۱۳ هفته پیش

خیاط زنانه دوز ماهر جهت کار در عراق

۱۴ هفته پیش

عیار دیش آنتن (یاهست، هاتبرد، یوتلست ۷ و...)

۱۴ هفته پیش
عیار دیش آنتن (یاهست، هاتبرد، یوتلست ۷ و...)|پیشه و مهارت|کابل|دیوار