ماشین آیسکریم

۴ هفته پیش
ماشین آیسکریم|مارکت و دکان|کابل|دیوار

ماشین پی ویسی

۴ هفته پیش

مشاوره و فروش همراه با آموزش و خدمات پس از فروش

۱۹ هفته پیش
مشاوره و فروش همراه با آموزش و خدمات پس از فروش|صنعتی|کابل|دیوار

فروش استدیوی عکاسی واقع بازار پل سرخ لب سرک

۱۹ هفته پیش

ماشین تولید کانکریت

۲۰ هفته پیش
ماشین تولید کانکریت|صنعتی|کابل|دیوار

فابریکه برای فروش

۲۰ هفته پیش
فابریکه برای فروش|صنعتی|کابل|دیوار

چوچه وال مخصوص لباسشویی اتومات

۲۰ هفته پیش
چوچه وال مخصوص لباسشویی اتومات|تجهیزات و ماشین‌آلات|کابل|دیوار

چوکی دفتر

۲۰ هفته پیش
چوکی دفتر|دفتر کار|کابل|دیوار

ماشین لیمنیتر

۲۰ هفته پیش
ماشین لیمنیتر|دفتر کار|کابل|دیوار

وترین نکلی

۲۱ هفته پیش
وترین نکلی|مارکت و دکان|کابل|دیوار

فابریکه فروشی

۲۱ هفته پیش

یخچال برای سوپر مارکیت

۲۱ هفته پیش
یخچال برای سوپر مارکیت|مارکت و دکان|کابل|دیوار

خوازه فلزی

۲۱ هفته پیش

زیگزال دوتار جاپانی

۲۲ هفته پیش
زیگزال دوتار جاپانی|صنعتی|کابل|دیوار

درازچوکی

۲۲ هفته پیش

ماشین خیاطی

۲۲ هفته پیش
ماشین خیاطی|تجهیزات و ماشین‌آلات|کابل|دیوار

فروش خط رنگ پودری کوره 4 متری

۲۲ هفته پیش
فروش خط رنگ پودری کوره 4 متری|صنعتی|کابل|دیوار

کوره رنگ پودری و کوره های تونلی

۲۲ هفته پیش
کوره رنگ پودری و کوره های تونلی|صنعتی|کابل|دیوار

تولیدتخت های شفاخانه ها وغیره

۲۲ هفته پیش
تولیدتخت های شفاخانه ها وغیره|تجهیزات و ماشین‌آلات|کابل|دیوار

چپرکت

۲۳ هفته پیش
چپرکت|صنعتی|کابل|دیوار

آموزش و راه اندازی و خدمات پس از فروش

۲۳ هفته پیش
آموزش و راه اندازی و خدمات پس از فروش|صنعتی|کابل|دیوار

ساخت تانکر ساخت دیگ بخار ذغالی

۲۳ هفته پیش
ساخت تانکر ساخت دیگ بخار ذغالی|صنعتی|کابل|دیوار

جکشن برق

۲۳ هفته پیش
جکشن برق|صنعتی|کابل|دیوار

تلفن و دفتر کار خارجی

۲۳ هفته پیش
تلفن و دفتر کار خارجی|دفتر کار|کابل|دیوار