سمت جنوب شرق کابل شیوکی

۴ روز پیش
سمت جنوب شرق کابل شیوکی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

7 بسوه چهلستون

۷ روز پیش
7 بسوه چهلستون|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی دارای سه اطاق

هفتهٔ پیش

خانه فروشی

هفتهٔ پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی عاجل

هفتهٔ پیش
خانه فروشی عاجل|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی

هفتهٔ پیش
خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

دومنزله نوسازبرچی

هفتهٔ پیش
دومنزله نوسازبرچی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

200 متری سرک عمومی

۲ هفته پیش

کوته بلندی

۲ هفته پیش

حویلی فروشی

۲ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه ی فروشی واقع کوته سنگی

۳ هفته پیش
خانه ی فروشی واقع کوته سنگی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

طرف قرغه

۳ هفته پیش

100 متر به سوپر ماریکیت

۳ هفته پیش
100 متر به سوپر ماریکیت|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی دشت برچی

۳ هفته پیش
خانه فروشی دشت برچی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

150متری دومنزله نوساز،دشت برچی

۴ هفته پیش

خانه فروشی در قلعه احمدخان

۴ هفته پیش
خانه فروشی در قلعه احمدخان|خانه و ویلا|کابل|دیوار

یک باب حویلى نو ساخت

۴ هفته پیش
یک باب حویلى نو ساخت|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی عاجل

۴ هفته پیش
خانه فروشی عاجل|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی عقب هنگرها

۴ هفته پیش
خانه فروشی عقب هنگرها|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی

۶ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

قلعچه مربوط حوزه هشتم

۹ هفته پیش
قلعچه مربوط حوزه هشتم|خانه و ویلا|کابل|دیوار