خانه فروشی

۳ روز پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه درناحیه ششم چارقلاچاردهی

۴ روز پیش
خانه درناحیه ششم چارقلاچاردهی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی

۷ روز پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

50 متری مارکیت کارته نو

هفتهٔ پیش
50 متری مارکیت کارته نو|خانه و ویلا|کابل|دیوار

150 تا 200 متر

۲ هفته پیش

سرک دارالامان ناحیه هفتم

۲ هفته پیش

کارته سه یا کارته چهار

۳ هفته پیش

شهرآرا ،دهن باغ زنانه

۳ هفته پیش
شهرآرا ،دهن باغ زنانه|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی سه بسوه در ناحیه 6

۴ هفته پیش
خانه فروشی سه بسوه در ناحیه 6|خانه و ویلا|کابل|دیوار

جنوب سفارت روسیه

۴ هفته پیش
جنوب سفارت روسیه|خانه و ویلا|کابل|دیوار

یک تعمیر نیمه کاره

۷ هفته پیش
یک تعمیر نیمه کاره|خانه و ویلا|کابل|دیوار

سرک چهارقلا،ایستادگاه مدرسه

۷ هفته پیش

چهارقلعه چهاردهی

۸ هفته پیش
چهارقلعه چهاردهی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی در خواجه بغرا

۸ هفته پیش
خانه فروشی در خواجه بغرا|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی

۸ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی توافقی

۸ هفته پیش

یک دربندحویلی فروشی

۸ هفته پیش

سمت جنوب شرق کابل شیوکی

۹ هفته پیش
سمت جنوب شرق کابل شیوکی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

7 بسوه چهلستون

۹ هفته پیش
7 بسوه چهلستون|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی دارای سه اطاق

۱۰ هفته پیش

خانه فروشی

۱۰ هفته پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی عاجل

۱۰ هفته پیش
خانه فروشی عاجل|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی

۱۰ هفته پیش
خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

دومنزله نوسازبرچی

۱۰ هفته پیش
دومنزله نوسازبرچی|خانه و ویلا|کابل|دیوار