مشاوره و فروش همراه با آموزش و خدمات پس از فروش

۲۸ هفته پیش
مشاوره و فروش همراه با آموزش و خدمات پس از فروش|صنعتی|کابل|دیوار

ماشین تولید کانکریت

۲۸ هفته پیش
ماشین تولید کانکریت|صنعتی|کابل|دیوار

فابریکه برای فروش

۲۸ هفته پیش
فابریکه برای فروش|صنعتی|کابل|دیوار

زیگزال دوتار جاپانی

۳۰ هفته پیش
زیگزال دوتار جاپانی|صنعتی|کابل|دیوار

فروش خط رنگ پودری کوره 4 متری

۳۰ هفته پیش
فروش خط رنگ پودری کوره 4 متری|صنعتی|کابل|دیوار

کوره رنگ پودری و کوره های تونلی

۳۰ هفته پیش
کوره رنگ پودری و کوره های تونلی|صنعتی|کابل|دیوار

چپرکت

۳۱ هفته پیش
چپرکت|صنعتی|کابل|دیوار

آموزش و راه اندازی و خدمات پس از فروش

۳۱ هفته پیش
آموزش و راه اندازی و خدمات پس از فروش|صنعتی|کابل|دیوار

ساخت تانکر ساخت دیگ بخار ذغالی

۳۱ هفته پیش
ساخت تانکر ساخت دیگ بخار ذغالی|صنعتی|کابل|دیوار

جکشن برق

۳۱ هفته پیش
جکشن برق|صنعتی|کابل|دیوار

تراش Okuma Lc10 CNC

۳۲ هفته پیش
تراش Okuma Lc10 CNC|صنعتی|کابل|دیوار

ماشین نوار

۳۳ هفته پیش
ماشین نوار|صنعتی|کابل|دیوار

Fuel dispenser

۳۳ هفته پیش
Fuel dispenser|صنعتی|کابل|دیوار

جنرتور فروشی generator

۳۳ هفته پیش
جنرتور فروشی         generator|صنعتی|کابل|دیوار

جناتور سالم و تمیز یک هفته استفاده شده

۳۴ هفته پیش
جناتور سالم و تمیز یک هفته استفاده شده|صنعتی|کابل|دیوار

به یک تاجر سرمایه گذار و شریک ضرورت دارم

۳۴ هفته پیش

چوکی

۳۴ هفته پیش
چوکی|صنعتی|کابل|دیوار

ماشین اری

۳۴ هفته پیش
ماشین اری|صنعتی|کابل|دیوار

تسمه پلاستیکیpp

۳۴ هفته پیش
تسمه پلاستیکیpp|صنعتی|کابل|دیوار

جنراتور

۳۶ هفته پیش
جنراتور|صنعتی|کابل|دیوار

کاملا سالم

۳۶ هفته پیش
کاملا سالم|صنعتی|کابل|دیوار

Janitor taigar

۳۷ هفته پیش
Janitor taigar|صنعتی|کابل|دیوار

کراچی چپس

۳۷ هفته پیش
کراچی چپس|صنعتی|کابل|دیوار

فروش ماشین آلات مکمل فابریکه جوس

۳۷ هفته پیش