فروش سنگ های قیمتی افغانی

۶ هفته پیش
فروش سنگ های قیمتی افغانی|زیورات|کابل|دیوار

انگشتر فیروزه اصلی نیشاپوری

۹ هفته پیش
انگشتر فیروزه اصلی نیشاپوری|زیورات|کابل|دیوار

انگشتر فیروزه

۹ هفته پیش
انگشتر فیروزه|زیورات|کابل|دیوار

انگشتر فیروزه با چوب نقره.

۹ هفته پیش
انگشتر فیروزه با چوب نقره.|زیورات|کابل|دیوار

انگشتر فیروزه اصلی نیشاپور

۱۰ هفته پیش
انگشتر فیروزه اصلی نیشاپور|زیورات|کابل|دیوار

انگشتر فیروزه نیشابوری اصلی

۱۱ هفته پیش
انگشتر فیروزه نیشابوری اصلی|زیورات|کابل|دیوار

انگشتر فیروزه نیشاپوری است

۱۱ هفته پیش
انگشتر فیروزه نیشاپوری است|زیورات|کابل|دیوار

یک نگوشتر چوب نقره نیگین فیروزه

۱۲ هفته پیش
یک نگوشتر چوب نقره نیگین فیروزه|زیورات|کابل|دیوار

بسیار زیبا

۱۲ هفته پیش
بسیار زیبا|زیورات|کابل|دیوار

صنایع دستی الکاسب

۱۳ هفته پیش
صنایع دستی الکاسب|زیورات|کابل|دیوار

عقیق یمنی

۱۴ هفته پیش
عقیق یمنی|زیورات|کابل|دیوار

انگشتر فروشی ادید

۱۴ هفته پیش
انگشتر فروشی ادید|زیورات|کابل|دیوار

انگشتر نقره باسنگ اصل یاقوت سلیمانی

۱۴ هفته پیش
انگشتر نقره باسنگ اصل یاقوت سلیمانی|زیورات|کابل|دیوار

انگشتر

۱۴ هفته پیش
انگشتر|زیورات|کابل|دیوار

انگشتر نقره با نگین لاجورد اصل

۱۴ هفته پیش
انگشتر نقره با نگین لاجورد اصل|زیورات|کابل|دیوار

انگشتر فیروزه جور امد دارد

۱۶ هفته پیش
انگشتر فیروزه  جور امد دارد|زیورات|کابل|دیوار

یک سیت زیبا

۱۶ هفته پیش
یک سیت زیبا|زیورات|کابل|دیوار

فیروزه اصل نیشاپوری

۱۷ هفته پیش
فیروزه اصل نیشاپوری|زیورات|کابل|دیوار

عقیق یمن وزمرد

۱۸ هفته پیش
عقیق یمن وزمرد|زیورات|کابل|دیوار

انگشترزمرد

۱۸ هفته پیش
انگشترزمرد|زیورات|کابل|دیوار