پشت کوتل خیرخانه چهار جریب

۳ هفته پیش
پشت کوتل خیرخانه چهار جریب|زمین|کابل|دیوار

300 متر در بگرامی

۳ هفته پیش

۷۰۰متر منزل ویلایی پل خشک

۲۰ هفته پیش
۷۰۰متر منزل ویلایی پل خشک|زمین|کابل|دیوار

چهار دیواری فروشی

۲۰ هفته پیش

زمین فروشی - شهرک هلال احمر

۲۰ هفته پیش
زمین فروشی - شهرک هلال احمر|زمین|کابل|دیوار

300متر درسر کوتل لازم دارم

۲۲ هفته پیش

درمحله وزیراکبرخان

۲۴ هفته پیش
درمحله وزیراکبرخان|زمین|کابل|دیوار

ضرورت به ۲ بسوه زمین دشت برچی

۲۴ هفته پیش

دربند حویلی در کارته مامورین

۲۴ هفته پیش
دربند حویلی در کارته مامورین|زمین|کابل|دیوار

زمین فروشی 2 بیسوه

۲۴ هفته پیش
زمین فروشی 2 بیسوه|زمین|کابل|دیوار

فروش تعمیر نیمه کاره

۲۴ هفته پیش

خریدار زمین در چلستون هستم

۲۶ هفته پیش
خریدار زمین در چلستون هستم|زمین|کابل|دیوار

واقع شهر نو کابل

۲۶ هفته پیش

واقع ولسوالی بگرامی

۲۷ هفته پیش
واقع ولسوالی بگرامی|زمین|کابل|دیوار

اقاعلی شمس سر سرک

۲۷ هفته پیش

1500مترحولی درپل خشک

۲۷ هفته پیش
1500مترحولی درپل خشک|زمین|کابل|دیوار

در منطقه قلعه بهادرخان

۲۷ هفته پیش

فروشی پنجا جریب

۲۷ هفته پیش

300 متری در باریک آب

۲۷ هفته پیش
300 متری در باریک آب|زمین|کابل|دیوار

2 تا 3 بسوه زمین ضرورت دارم

۲۷ هفته پیش

خانه فروشی به مصاحت 2.5 بسوه

۲۷ هفته پیش

30 جریب

۲۸ هفته پیش

۳ بسوه زمین در ساحه ده سبز

۲۸ هفته پیش

4 چهار بوسوه زمین بسیار ارضان

۲۸ هفته پیش