نیاز به خانه

۵ هفته پیش

66 متر در حصه دوم کارته پروان

۶ هفته پیش
66 متر در حصه دوم کارته پروان|دکان|کابل|دیوار
|

شهرک امیدسبز(حاجی نبی)

۶ هفته پیش

پشت کوتل خیرخانه چهار جریب

۶ هفته پیش
پشت کوتل خیرخانه چهار جریب|زمین|کابل|دیوار

خانه کرای ناحیه ۱۳ برچی

۶ هفته پیش
خانه کرای ناحیه ۱۳  برچی|آپارتمان|کابل|دیوار
|

300 متر در بگرامی

۷ هفته پیش

اپارتمان گروی در پروژه تایمنی

۷ هفته پیش

50 متری دهن باغ زنانه

۲۳ هفته پیش
50 متری دهن باغ زنانه|دکان|کابل|دیوار
|

در دشت برچی و یا هم کوته سنگی

۲۳ هفته پیش

۷۰۰متر منزل ویلایی پل خشک

۲۳ هفته پیش
۷۰۰متر منزل ویلایی پل خشک|زمین|کابل|دیوار

دوکان فروشی.پل سرخ

۲۳ هفته پیش
دوکان فروشی.پل سرخ|دکان|کابل|دیوار

یک تعمیر نیمه کاره

۲۳ هفته پیش
یک تعمیر نیمه کاره|خانه و ویلا|کابل|دیوار

چهار دیواری فروشی

۲۳ هفته پیش

زمین فروشی - شهرک هلال احمر

۲۳ هفته پیش
زمین فروشی - شهرک هلال احمر|زمین|کابل|دیوار

سرک چهارقلا،ایستادگاه مدرسه

۲۴ هفته پیش

یک آپارتمان فروشی در شهرک آریا

۲۴ هفته پیش

شهرک سلیم کاروان

۲۴ هفته پیش
شهرک سلیم کاروان|آپارتمان|کابل|دیوار

چهارقلعه چهاردهی

۲۴ هفته پیش
چهارقلعه چهاردهی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

آپارتمان فروشی ده طبقه

۲۴ هفته پیش
آپارتمان فروشی ده طبقه|آپارتمان|کابل|دیوار

خانه فروشی در خواجه بغرا

۲۴ هفته پیش
خانه فروشی در خواجه بغرا|خانه و ویلا|کابل|دیوار

80متر شهرک اریا فاز اول

۲۴ هفته پیش
|

حویلی فروشی

۲۴ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی توافقی

۲۴ هفته پیش

یک دربندحویلی فروشی

۲۵ هفته پیش