نیاز به خانه

۹ هفته پیش

شهرک امیدسبز(حاجی نبی)

۱۰ هفته پیش

پشت کوتل خیرخانه چهار جریب

۱۰ هفته پیش
پشت کوتل خیرخانه چهار جریب|زمین|کابل|دیوار

300 متر در بگرامی

۱۱ هفته پیش

اپارتمان گروی در پروژه تایمنی

۱۱ هفته پیش

در دشت برچی و یا هم کوته سنگی

۲۸ هفته پیش

۷۰۰متر منزل ویلایی پل خشک

۲۸ هفته پیش
۷۰۰متر منزل ویلایی پل خشک|زمین|کابل|دیوار

یک تعمیر نیمه کاره

۲۸ هفته پیش
یک تعمیر نیمه کاره|خانه و ویلا|کابل|دیوار

چهار دیواری فروشی

۲۸ هفته پیش

زمین فروشی - شهرک هلال احمر

۲۸ هفته پیش
زمین فروشی - شهرک هلال احمر|زمین|کابل|دیوار

سرک چهارقلا،ایستادگاه مدرسه

۲۸ هفته پیش

یک آپارتمان فروشی در شهرک آریا

۲۸ هفته پیش

شهرک سلیم کاروان

۲۹ هفته پیش
شهرک سلیم کاروان|آپارتمان|کابل|دیوار

چهارقلعه چهاردهی

۲۹ هفته پیش
چهارقلعه چهاردهی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

آپارتمان فروشی ده طبقه

۲۹ هفته پیش
آپارتمان فروشی ده طبقه|آپارتمان|کابل|دیوار

خانه فروشی در خواجه بغرا

۲۹ هفته پیش
خانه فروشی در خواجه بغرا|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی

۲۹ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

حویلی فروشی توافقی

۲۹ هفته پیش

یک دربندحویلی فروشی

۲۹ هفته پیش

300متر درسر کوتل لازم دارم

۳۰ هفته پیش

سمت جنوب شرق کابل شیوکی

۳۰ هفته پیش
سمت جنوب شرق کابل شیوکی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

7 بسوه چهلستون

۳۰ هفته پیش
7 بسوه چهلستون|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی دارای سه اطاق

۳۱ هفته پیش

شهرک داوودخان

۳۱ هفته پیش
شهرک داوودخان|آپارتمان|کابل|دیوار