300متر درسر کوتل لازم دارم

۳ روز پیش

سمت جنوب شرق کابل شیوکی

۴ روز پیش
سمت جنوب شرق کابل شیوکی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

7 بسوه چهلستون

۷ روز پیش
7 بسوه چهلستون|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی دارای سه اطاق

هفتهٔ پیش

شهرک داوودخان

هفتهٔ پیش
شهرک داوودخان|آپارتمان|کابل|دیوار

خانه فروشی

هفتهٔ پیش
خانه فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

خانه فروشی عاجل

هفتهٔ پیش
خانه فروشی عاجل|خانه و ویلا|کابل|دیوار

چهاراهی قمبر

هفتهٔ پیش
چهاراهی قمبر|آپارتمان|کابل|دیوار

400 متری کوتی سنگی

هفتهٔ پیش

خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی

هفتهٔ پیش
خانه فروشی واقع سرپل قلعه غیبی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

دومنزله نوسازبرچی

هفتهٔ پیش
دومنزله نوسازبرچی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

درمحله وزیراکبرخان

۲ هفته پیش
درمحله وزیراکبرخان|زمین|کابل|دیوار

خانه فروشی

۲ هفته پیش
خانه فروشی|آپارتمان|کابل|دیوار

200 متری سرک عمومی

۲ هفته پیش

ضرورت به ۲ بسوه زمین دشت برچی

۲ هفته پیش

دربند حویلی در کارته مامورین

۲ هفته پیش
دربند حویلی در کارته مامورین|زمین|کابل|دیوار

زمین فروشی 2 بیسوه

۲ هفته پیش
زمین فروشی 2 بیسوه|زمین|کابل|دیوار

کوته بلندی

۲ هفته پیش

حویلی فروشی

۲ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

دشت برچی قلعه ناظر

۲ هفته پیش

خانه ی فروشی واقع کوته سنگی

۳ هفته پیش
خانه ی فروشی واقع کوته سنگی|خانه و ویلا|کابل|دیوار

طرف قرغه

۳ هفته پیش

فروش تعمیر نیمه کاره

۳ هفته پیش

100 متر به سوپر ماریکیت

۳ هفته پیش
100 متر به سوپر ماریکیت|خانه و ویلا|کابل|دیوار