ده دقیقه از روضه

۲۳ هفته پیش

۸۰ جریب زمین کشاورزی

۲۴ هفته پیش

ضرورت به یک حولی 200m دارم

۲۴ هفته پیش

مناسب برای زندگی و ویلا

۲۵ هفته پیش

درخواست یک نمره زمین

۲۵ هفته پیش

در داخل شهر باشه

۲۵ هفته پیش

خانه داری تهکو و سه منزل

۲۵ هفته پیش
خانه داری تهکو و سه منزل|خانه و ویلا|مزار شریف|دیوار

27.5 جریب زمین است

۲۵ هفته پیش
27.5 جریب زمین است|زمین|مزار شریف|دیوار

6 نمره زمین فروشی

۲۶ هفته پیش

سیدآباد مزارشریف.

۲۶ هفته پیش

۲۰۰ متری شهرک همدرد مزار شریف

۲۷ هفته پیش
۲۰۰ متری شهرک همدرد مزار شریف|خانه و ویلا|مزار شریف|دیوار

خانه ۵۰۰مترعلی چوپان ۴دوکان

۲۷ هفته پیش

گذر حیات سرک کابل فلز

۲۷ هفته پیش

دشت شور ختم سرک قیر ریزی شده

۲۹ هفته پیش

۲۵۰متری

۳۰ هفته پیش

مناسب جهت ویلا و حولی

۳۰ هفته پیش

مناسب جهت ویلا و حولی

۳۰ هفته پیش

215 متر مربع

۳۱ هفته پیش

6 نمره معادل 4000 متر

۳۱ هفته پیش
6 نمره  معادل 4000 متر|فروش رهایشی(آپارتمان، خانه، زمین)|مزار شریف|دیوار

حویلی فروشی

۳۱ هفته پیش
حویلی فروشی|خانه و ویلا|مزار شریف|دیوار

500مترمربع زمین فروشی مزارشریف

۳۱ هفته پیش
500مترمربع زمین فروشی مزارشریف|زمین|مزار شریف|دیوار

مرکز مزارشریف

۳۲ هفته پیش

شهر تالقان ولایت تخار .

۳۲ هفته پیش

حویلی شش اتاقه پخته کاری

۳۲ هفته پیش
حویلی شش اتاقه پخته کاری|آپارتمان|مزار شریف|دیوار